ÜRÜN ADI                           : PTE-EX 102 / SOLVENTSİZ EPOKSİ NEM TOL. ASTAR

TANIM                                  : Solvent içermeyen epoksi esaslı nem toleranslı astarıdır.

UYGULAMA ALANI         :Nemli beton yüzeylerin kaplanmasında, fabrikalar, depolar, alışveriş merkezleri, atölyeler,uçak hangarları, okullar, hastaneler, ilaç sektörü, gıda sektörü, laboratuarlar, otoparklar, arıtma tesisleri,  ağır forklift ve korozif kimyasalların kullanıldığı alanlarda epoksi kaplama öncesi astar katı olarak uygulanabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kodu                                      : PTE-EX 102
Komponent Sayısı                  : 2
Yoğunluk (Karışım)               : 1,00-1,10 gr/cm³  20°C TS EN ISO 2811-1
Viskozite                                : 700-1000 mPas
Katı Madde Karışım (%)        : Ağırlıkça 100   
: Hacimce  100
Uygulama Tineri                     : İnceltilmez
Karışım Oranı                         : A/B: 60/40 (Ağırlıkça)
Karışım Ömrü                         : 30-40 Dakika /23˚C,200 g. (DIN 16945)
Uygulama Şekli                      : Rulo, Fırça 
Sarfiyat                                   : Yüzeye bağlı olarak 100-150 gr/m²
Kuruma Süresi                        : Toz Kuruma             :3-4  saat 23°C  TS 4317
Dokunma Kuruması :8-10saat 23°C  TS 4317
Tam Kuruma                        :7      gün 23°C  TS 4317

KİMYASAL DAYANIM TABLOSU

KİMYASAL MADDE                    DAYANIM
Sülfirik Asit (H2SO4) %10                     3-2
Sülfirik Asit (H2SO4) %20                     3-2
Hidroklorik Asit (HCL) %10                  3-2
Hidroklorik Asit (HCL) %20                  3-2
Nitrik Asit (HNO3) %10                         3-2
Nitrik Asit (HNO3) %20                         3-2
Asetik Asit (CH3COOH) %10               3-2
Asetik Asit (CH3COOH) %20                2
Laktik Asit (CH3CHOH-COOH)%10      2
Laktik Asit (CH3CHOH-COOH)%20    2-1
Formik Asit (HCOOH) %10                   2
Formik Asit (HCOOH) %20                   2-1
Ksilen                                                       2
Etil Alkol                                                 2
Solventler                                                 2
Kromik Asit(H2CRO4) %10                   2
Sodyum Hidroklit (NaOH)                     3
* 3- Çok Dayanıklı                               2- Dayanıklı          1- Dayanıksız              - Eğilim

 

 

 

MEKANİK DAYANIM

Çekme Dayanımı (N/mm²)                     20 ~ 24      DIN 53504 TS 1967
Çekme Uzaması (%)                               1,8 – 2,0     DIN 53504 TS 1967
E-Modül (N/mm²)                                   20 ~ 24      DIN 52371 TS 985
Eğilme Dayanımı (N/mm²)                     0,5              DIN 52371 TS 985

UYGULAMA ŞEKLİ            : A ve B komponentleri verilen karışım oranlarında 3-4 dakika boyunca homojen oluncaya kadar karıştırıştırılır. Uygulama yapılacak olan yüzey kir, toz, yağ ve yüzey kür malzemeleri gibi yabancı maddelerden arındırılmalıdır. Solventsiz Epoksi Nem Toleranslı Astar rulo ve fırça ile uygulama yapılabilinir. Astar uygulamasından en geç 24 saat sonra diğer epoksi katların uygulamasının yapılması mümkündür.

AMBALAJ ŞEKLİ                 : A+B: 12kg + 8kg =20 kg takım

DEPOLAMA                           : Ürün ambalajlarının kapakları kapalı ve etiket bilgileri tam olmalıdır. İlk giren ilk çıkar kuralına dikkat edilerek son kullanma tarihi takip edilmelidir. Depolama koşulları kuru, serin ve iyi havalandırılmalıdır. Ürün teknik emniyet bilgileri ve yasal yükümlülükler dikkate alınarak depolanmalıdır. 15-25°C de, rutubetsiz kapalı depoda,  açılmamış orijinal ambalajında 12 ay raf ömrü vardır.

SAĞLIK VE GÜVENLİK   : Lütfen ambalaj üzerinde belirtilen emniyet işaret ve uyarılara dikkat ediniz. Ürün ile ilgili hazırlanan uluslar arası standartlara (EC-Directive 2001/58/EC) uygun olarak sertifikalı teknik ekip tarafından hazırlanan Ürün Güvenlik Bilgi Formunda (MSDS) belirtilen sağlık ve güvenlik bilgilerine uyulmalıdır. Uygulama sırasında yeterli havalandırma sağlanmalıdır. Maske, eldiven gibi koruyucu malzemeleri giyiniz. Doğrudan temas etmeyiniz ve buharını solumayınız. Açık ateş kaynaklarından uzak tutunuz