ÜRÜN ADI                           : PTE-EX 110 / SOLVENTSİZ EPOKSİ DOLGULU ASTAR

TANIM                                  : Solvent içermeyen, iki bileşenli, epoksi esaslı ekonomik yüzey astarıdır.

ÖZELLİKLER/
AVANTAJLAR                   : İyi penetrasyon özelliğine sahip, kimyasallara dayanıklı mekanik mukavemeti yüksek bir astardır. Beton zeminlerin kapiler boşluklarını doldurup mukavemetini arttırmak ve kendisinden sonra gelecek epoksi kaplama veya boyaları için yapışma köprüsü vazifesi görür. Tek olarak betonun tozumasını engellemek amacı ile de kullanılabilir.

UYGULAMA ALANI         : Fabrikalar, depolar, alışveriş merkezleri, atölyeler,uçak hangarları, okullar, hastaneler, ilaç sektörü, gıda sektörü, laboratuarlar, otoparklar, arıtma tesisleri, ağır forklift ve korozif kimyasalların kullanıldığı alanlarda, zeminin tozuma yapmaması için tek başına veya self levelling ve Epoksi kaplama öncesi astar katı olarak uygulanabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kodu                                      : PTE-EX 110
Komponent Sayısı                  : 2
Yoğunluk (Karışım)               : 1,25±0,05 gr/cm³  20°C TS EN ISO 2811-1
Viskozite                                : 700-1000 mPas
Katı Madde Karışım (%)        : Ağırlıkça 100   
: Hacimce  100
Uygulama Tineri                     : İnceltilmez
Karışım Oranı                         : A/B: 75/25 (Ağırlıkça)
Karışım Ömrü                         : 30-40 Dakika /23˚C,200 g. (DIN 16945)
Uygulama Şekli                      : Rulo, Fırça 
Sarfiyat                                   : Yüzeye bağlı olarak 150-300 gr/m²
Kuruma Süresi                       


Sıcaklık

Yaya Trafiği

Mekanik Dayanım

Kimyasal Dayanım

+10oC

24 saat

5gün

10gün

+20oC

12 saat

3gün

7gün

+30oC

6saat

2gün

5gün

Katlar Arası Bekleme Süresi                                                 


Sıcaklık

En Az

En Fazla

+10oC

24 saat

4gün

+20oC

12 saat

2gün

+30oC

6saat

1gün

KİMYASAL DAYANIM TABLOSU

KİMYASAL MADDE                    DAYANIM
Sülfirik Asit (H2SO4) %10                     3-2
Sülfirik Asit (H2SO4) %20                     3-2
Hidroklorik Asit (HCL) %10                  3-2
Hidroklorik Asit (HCL) %20                  3-2
Nitrik Asit (HNO3) %10                         3-2
Nitrik Asit (HNO3) %20                         3-2
Asetik Asit (CH3COOH) %10               3-2
Asetik Asit (CH3COOH) %20                 2
Laktik Asit (CH3CHOH-COOH)%10      2
Laktik Asit (CH3CHOH-COOH)%20      2
Formik Asit (HCOOH) %10                     2

Formik Asit (HCOOH) %20                   2-1
Ksilen                                                       2
Etil Alkol                                                 2
Solventler                                                 2
Kromik Asit(H2CRO4) %10                   2
Sodyum Hidroklit (NaOH)                     3

* 3- Çok Dayanıklı               2- Dayanıklı          1- Dayanıksız              - Eğilim

MEKANİK DAYANIM

Basınç Dayanımı (N/mm2)(DIN EN 196)

~95

Yapışma Dayanımı (N/mm²)(EN 1542, EN ISO 4624, EN 12118)

>1,5  (Beton Yüzey)

Eğilme Dayanımı (N/mm²)(DIN EN 196)

~30

Shore D

80

 

 

                                              

 

 

 

UYGULAMA BİLGİLERİ   : A komponenti düşük devirli(300-400 rpm) mekanik bir karıştırıcı ile kendi içerisinde homojen hale gelene kadar karıştırılır. Daha sonra B komponenti A komponentinin içerisine ilave edilerek karışım homojen hale gelene kadar karıştırılır.Malzeme yüzeye spatula, mala ile tatbik edilir.Hazırlanan karışım max. 35dk içerisinde tüketilmelidir.
YÜZEY HAZIRLAMA
Beton Yüzey Kalitesi: Beton yüzeyi temiz, sağlam ve yeterli basınç dayanımına sahip (>25N/mm2 ), çekme dayanımı >1,5N/mm2 olmalıdır.
İzolasyon yapılacak beton zemin sağlam olmalı yüzeyde herhangi bir oynama olmamalıdır. Yüzeydeki şerbet tabakası mutlaka alınmalıdır. İzolasyon yapılacak beton en az C25 tercihen C30 – C35 standardında olmalıdır.
Yüzey Hazırlama (Beton Yüzeyler): Yüzey basınçlı su kullanılarak temizlenmeli, yağ, gres, kir, harç parçacıkları ve tozdan arındırılmalıdır.Beton yüzeyler, aşındırıcı ekipmanlar kullanılarak çimento şerbetinin kaldırılması ile açık gözenekli bir yüzey elde edecek şekilde hazırlanmalıdır.Ayrıca kalıp ayırıcı maddelerden, çimento artıkları talaşları, gevşek parçacıklar ve kürlenmemiş membranlardan da tamamen arındırılmalıdır.Yüzeydeki şerbet tabakası mutlaka alınmalıdır. (Shot-Blast, Rota Tiger vb.)
Yüzey çok parlak ise freze veya kum püskürtme ile pürüzlendirilip spesifik yüzey arttırılmalıdır.Beton çatlakları V şeklinde kesilmeli, temizlenmeli, yalancı derzler temizlenmelidir.

UYGULAMA KOŞULLARI
                       
Yüzey Sıcaklığı                      : En az +10oC / En fazla +30 oC
Ortam Sıcaklığı                     : En az +10oC / En fazla +30 oC
Malzeme Sıcaklığı                  : EP-170 +10 oC ile +30 oC arasında olmalıdır.
Yüzey Nem İçeriği                 : Betondaki nem oranı max.%4 oranında olmalıdır.
Bağıl Nem                              : En fazla %80 olmalıdır.
Çiylenme Noktası                   : Uygulama sırasında zemin sıcaklığı çiğlenme noktasının en az 3 oC üzerinde olmalıdır.
Uygulama Talimatları          
Karışım Oranı                       : A/B =75/25 ağırlıkça
Karıştırma                             : A komponenti düşük devirli(300-400 rpm) mekanik bir karıştırıcı ile kendi                 
                                               içerisinde homojen hale gelene kadar karıştırılır. Daha sonra B komponenti A komponentinin içerisine ilave edilerek karışım homojen hale gelene kadar karıştırılır. Malzeme yüzeye spatula, mala ile tatbik edilir.Hazırlanan karışım max. 35dk içerisinde tüketilmelidir. Yalnızca pota ömrü içerisinde kullanılabilecek ürün miktarı karıştırınız.

AMBALAJ ŞEKLİ                 :A+B: 15kg +5kg =25 kg takım

DEPOLAMA                           : Ürün ambalajlarının kapakları kapalı ve etiket bilgileri tam olmalıdır.İlk giren ilk çıkar kuralına dikkat edilerek son kullanma tarihi takip edilmelidir. Depolama koşulları
kuru, serin ve iyi havalandırılmalıdır. Ürün teknik emniyet bilgileri ve yasal yükümlülükler dikkate alınarak depolanmalıdır. 15-25°C de, rutubetsiz kapalı depoda,  açılmamış orijinal ambalajında 12 ay
raf ömrü vardır.

SAĞLIK VE GÜVENLİK   : Lütfen ambalaj üzerinde belirtilen emniyet işaret ve uyarılara dikkat ediniz. Ürün ile ilgili hazırlanan uluslar arası standartlara (EC-Directive 2001/58/EC) uygun olarak
sertifikalı teknik ekip tarafından hazırlanan Ürün Güvenlik Bilgi Formunda (MSDS) belirtilen sağlık ve güvenlik bilgilerine uyulmalıdır. Uygulama sırasında yeterli havalandırma sağlanmalıdır. Maske,
eldiven gibi koruyucu malzemeleri giyiniz. Doğrudan temas etmeyiniz ve buharını solumayınız. Açık ateş kaynaklarından uzak tutunuz