ÜRÜN ADI                           : PTE-EX 230/ SOLVENTSİZ EPOKSİ  SONKAT

TANIM                                  : Solvent içermeyen kendiliğinden yayılabilen mekanik mukavemeti yüksek ve kimyasal dayanımı yüksek epoksi esaslı zemin kaplama malzemesidir.

ÖZELLİKLER/
AVANTAJLAR                   : Kimyasallara mükemmel dayanım gösterir, sürtünmeye ve aşınmaya karşı dirençlidir, dersiz yüzey oluşturur, kolay temizlenir, hijyeniktir, uzun süre bakım gerektirmez, uygulaması kolaydır, solvent içermez.

UYGULAMA ALANI          : Fabrikalar, depolar, alışveriş merkezleri, atölyeler,uçak hangarları, okullar, hastaneler, ilaç sektörü, gıda sektörü, laboratuarlar, otoparklar, arıtma tesisleri,  ağır forklift ve korozif kimyasalların kullanıldığı alanlarda uygulanabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kodu                                      : PTE-EX 230
Komponent Sayısı                  : 2
Yoğunluk (Karışım)               : 1,45±0,05 gr/cm³ 20°C TS EN ISO 2811-1
Katı Madde Karışım (%)        : Ağırlıkça 100   
Shore D                                  : 80
Uygulama Tineri                     : İnceltilmez
Karışım Oranı                         : Ağırlıkça : A/B :100/20
Karışım Ömrü                         : 40 Dakika /23˚C,200 g. DIN 16945
Uygulama Şekli                      : Mala
Sarfiyat                                   : 1 mm kalınlık için 1,5 kg.
Kuruma Süresi                       

Sıcaklık

Yaya Trafiği

Mekanik Dayanım

Kimyasal Dayanım

+10oC

72 saat

5 gün

10 gün

+20oC

24 saat

4 gün

7 gün

+30oC

18 saat

2 gün

5 gün

 

Katlar Arası Bekleme Süresi                                      :          


Sıcaklık

En Az

En Fazla

+10oC

30 saat

3 gün

+20oC

24 saat

2 gün

+30oC

16 saat

1 gün

KİMYASAL DAYANIM TABLOSU

KİMYASAL MADDE                    DAYANIM
Sülfirik Asit (H2SO4) %10                     3
Sülfirik Asit (H2SO4) %20                     3
Hidroklorik Asit (HCL) %10                  3
Hidroklorik Asit (HCL) %20                  3
Nitrik Asit (HNO3) %10                         3
Nitrik Asit (HNO3) %20                         2
Sodyum Hidroksit (NaOH)                     3
Ksilen                                                       3
Etil Alkol                                                 3
Solventler                                                 3

* 3- Çok Dayanıklı 2- Dayanıklı                 1- Dayanıksız    - Eğilim

 

MEKANİK DAYANIM

Basınç Dayanımı (N/mm2)(DIN EN 196)

~50

Yapışma Dayanımı (N/mm²)(EN 1542, EN ISO 4624, EN 12118)

>1,5  (Beton Yüzey)

Eğilme Dayanımı (N/mm²)(DIN EN 196)

~25

Shore D

80

Aşınma Dayanımı (DIN 53 109 (Taber Aşınma Testi))

70mg((CS 10/1000/1000)
(8gün/+23oC)

 

 

 

 

 

 

 

 

UYGULAMA ŞEKLİ       : 

YÜZEY HAZIRLAMA

Sac yüzeyler için                   : Üst seviyede performans elde etmek için Sa 2 ½ seviyesinde kumlama yapılmalıdır. Kumlama yapılan yüzey çinko tozunca zengin Epoksi astar veya çinko fosfatça zengin epoksi astar ile Ürün Tanıtım bilgileri dikkate alınarak gerekli kuru film olacak şekilde astarlanmalıdır.
Beton Yüzey Kalitesi            : Beton yüzeyi temiz, sağlam ve yeterli basınç dayanımına sahip (>25N/mm2 ), çekme dayanımı >1,5N/mm2 olmalıdır. İzolasyon yapılacak beton zemin sağlam olmalı yüzeyde herhangi bir oynama olmamalıdır. Yüzeydeki şerbet tabakası mutlaka alınmalıdır. İzolasyon yapılacak beton en az C25 tercihen C30 – C35 standardında olmalıdır.
Yüzey Hazırlama

(Beton Yüzeyler)             : Yüzey basınçlı su kullanılarak temizlenmeli, yağ, gres, kir, harç parçacıkları ve tozdan arındırılmalıdır. Beton yüzeyler, aşındırıcı ekipmanlar kullanılarak çimento şerbetinin kaldırılması ile açık gözenekli bir yüzey elde edecek şekilde hazırlanmalıdır.Ayrıca kalıp ayırıcı maddelerden, çimento artıkları talaşları, gevşek parçacıklar ve kürlenmemiş membranlardan da tamamen arındırılmalıdır.Yüzeydeki şerbet tabakası mutlaka alınmalıdır. (Shot-Blast, Rota Tiger vb.) Yüzey çok parlak ise freze veya kum püskürtme ile pürüzlendirilip spesifik yüzey arttırılmalıdır.Beton çatlakları V şeklinde kesilmeli, temizlenmeli, yalancı derzler temizlenmelidir.

Uygulama Koşulları            
Yüzey Sıcaklığı                     : En az +10oC / En fazla +30 oC
Ortam Sıcaklığı                     : En az +10oC / En fazla +30 oC
Malzeme Sıcaklığı                 : +10 oC ile +30 oC arasında olmalıdır.
Yüzey Nem İçeriği                : Betondaki nem oranı max.%4 oranında olmalıdır.
Bağıl Nem                              :En fazla %80 olmalıdır.
Çiylenme Noktası                 :Uygulama sırasında zemin sıcaklığı çiğlenme noktasının en az 3 oC üzerinde olmalıdır.
Uygulama Talimatları         
Karışım Oranı                       : A/B =100/20(ağırlıkça)
Karıştırma Süresi                 : A komponenti düşük devirli(300-400 rpm) mekanik bir karıştırıcı ile kendi içerisinde homojen hale gelene kadar karıştırılır. Daha sonra B komponenti A komponentinin içerisine ilave edilerek karışım homojen hale gelene kadar 2 dakika boyunca sürekli olarak karıştırılır. Hava sürüklenmesini en aza indirmek için fazla karıştırmaktan kaçınınız.
Uygulama Yöntemi                          :Uygulama yapmada önce relatif nemi ve çiğlenme noktasını kontrol ediniz. Şartlar uygunsa uygulamaya başlayınız. Astarlı yüzey PTE-EX 230 Solventsiz Epoksi Selflevelling yüzeye dökülür, taraklı mala ile yüzeye yayılır. Ardından üzerinden kirpi rulo ile geçerek sürüklenen havanın atılması sağlanır.  Hazırlanan karışım max. 40dakika içerisinde tüketilmelidir. Daha önce uygulanmış epoksi astar malzemesinden minimum 8 saat sonra tamirat ve tesviye işlemleri gerçekleştirilir.
Uygulama Notları                 :Yüzeyden nem çıkışı olan yerlerde ürünü uygulamayınız. Taze uygulanmış PTE-EX 230 nemden, yoğuşmadan ve sudan en az 24 saat uzak tutulmalıdır.
Düzgün olmayan yüzeyler kadar, kirli yerler de ince kaplamalarla kaplanamaz. Bu nedenler hem yüzey hem de yanındaki alanlar uygulamadan önce her zaman uygulamaya hazırlanmalı ve iyice temizlenmelidir. Kaplamanın renginin tam olarak birbiri ile tutması için aynı alanda uygulanan PTE-EX 230 aynı parti numaralı üründen kullanıldığına dikkat edilmelidir.Eğer ortamı ısıtmak gerekiyorsa elektrikli sistemler kullanınız. Fosil yakıtlı sistemler yüzey görünümünü etkiler.Yüzeyin güneş görmesi rengin farklılaşmasına neden olabilir. Bu farklılaşma malzemenin performansını kesinlikle etkilemez.
Aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgârlı havalarda veya ortam ve yüzey sıcaklığı +10oC ‘nin altındaki ya da +30oC ’nin üzerinde ise uygulama yapılmamalıdır.
Uygun sıcaklıklarda yapılacak uygulamalarda, kullanılacak malzemeler 1-2 gün evvelden uygulama alanına getirilip depolanmalı ve ortam şartlarına uyum sağlaması sağlanmalıdır.Aşırı soğuk uygulamalarda yapılacak uygulamalarda ısıtıcılar yardımı ile ortam ve zemin sıcaklığının arttırılması sağlanmalı, malzemenin işlenebilirliğinin artırılması için ambalajlar +20 - +25oC’de şartlandırılarak kullanıma hazır hale getirilmelidir.Epoksi ve poliüretan zemin kaplamaları profesyonel uygulamacılar tarafından uygulanmalıdır.Reçine esaslı sistemlerin çalışma ve reaksiyon süreleri, ortam ve zemin sıcaklığından ve havadaki bağıl nemden etkilenir. Düşük sıcaklıklarda kimyasal reaksiyon yavaşlar, bu da kullanım süresini, kat atılabilme süresini ve çalışma zamanını uzatır. Aynı zamanda viskozite yükseldiğinden sarfiyat artar. Yüksek sıcaklıklar, kimyasal reaksiyonun hızını arttırır ve yukarıda anlatılan zamanlar buna bağlı olarak kısalır. Malzemenin tamamının kürünü tamamlaması için ortam ve zemin sıcaklığı, izin verilen minimum sıcaklığın altına düşmemelidir. Uygulamanın tamamlanmasından sonra, kaplama en az 24 saat direk su temasından korunmalıdır. Eğer bir su teması olursa bu kaplama üzerinde karbonatlaşma ve yumuşama yaratacak ve bu da, kaplamanın özelliklerini yitirmesine neden olacaktır. Böyle bir durum karşısında kaplamanın tamamı zeminden kaldırılmalı ve yenilenmelidir.

AMBALAJ ŞEKLİ                 :A/B:20/4= 24 kg takım

DEPOLAMA BİLGİLERİ : Ürün ambalajlarının kapakları kapalı ve etiket bilgileri tam olmalıdır. İlk giren ilk çıkar kuralına dikkat edilerek son kullanma tarihi takip edilmelidir. Depolama koşulları kuru, serin ve iyi havalandırılmalıdır. Ürün teknik emniyet bilgileri ve yasal yükümlülükler dikkate alınarak depolanmalıdır. 15-25°C de, rutubetsiz kapalı depoda,  açılmamış orijinal ambalajında 12 ay raf ömrü vardır.