ÜRÜN ADI                           : PTE-EX 250 / SOLVENTSİZ EPOKSİ  KİMYASALA DAYANIKLI SELF LEVELLİNG

TANIM                                  :Solvent içermeyen kendiliğinden yayılabilen mekanik mukavemeti  ve kimyasal dayanımı yüksek epoksi esaslı zemin kaplama malzemesidir.

ÖZELLİKLERİ                   :Kimyasallara mükemmel dayanım gösterir, sürtünmeye ve aşınmaya karşı dirençlidir, dersiz yüzey oluşturur, kolay temizlenir, hijyeniktir, uzun süre bakım gerektirmez, uygulaması kolaydır, solvent içermez.

UYGULAMA ALANI          :Fabrikalar, depolar, alışveriş merkezleri, atölyeler,uçak hangarları, okullar, hastaneler, ilaç sektörü, gıda sektörü, laboratuarlar, otoparklar, arıtma tesisleri,  ağır forklift ve korozif kimyasalların kullanıldığı alanlarda uygulanabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kodu                                      :PTE-EX 250
Komponent Sayısı                  :2
Yoğunluk (Karışım)               :1,40 gr/cm³ 20°C TS EN ISO 2811-1
Katı Madde Karışım (%)        :Ağırlıkça 100   
:Hacimce  100
Shore D                                  :85- ASTM D 2240, DIN 53505
Uygulama Tineri                     :İnceltilmez
Karışım Oranı                         :Ağırlıkça : A/B :6/1
Karışım Ömrü                         :30-40 Dakika /23˚C,200 g. DIN 16945
Uygulama Şekli                      :Mala, Rakel 
Sarfiyat                                   :1 mm kalınlık için 1,40 kg.
Kuruma Süresi                        :Toz Kuruma              :3-4  saat 23°C   TS 4317
Dokunma Kuruması  :10-12  saat 23°C  TS 4317
Tam Kuruma             :7      gün 23°C  TS 4317

KİMYASAL DAYANIM TABLOSU

KİMYASAL MADDE                    DAYANIM
Sülfirik Asit (H2SO4) %10                     3
Sülfirik Asit (H2SO4) %20                     3
Sülfirik Asit (H2SO4) %30                     2
Hidroklorik Asit (HCL) %10                  3
Hidroklorik Asit (HCL) %20                  3
Hidroklorik Asit (HCL) %35                  2
Fosforik Asit ( H3PO4) %15                   3    
Fosforik Asit ( H3PO4) %30                   2
Fosforik Asit ( H3PO4) %45                   2
Sitrik Asit ( C6H8O7) % 25                    3                    
Sitrik Asit ( C6H8O7) % 50                    2   
Sitrik Asit ( C6H8O7) % 75                    2_1           
Nitrik Asit (HNO3) %10                         3
Nitrik Asit (HNO3) %20                         3

KİMYASAL DAYANIM TABLOSU

Asetik Asit (CH3COOH) %10               2
Asetik Asit (CH3COOH) %20               1
Formik Asit (HCOOH) %10                   2_1
Formik Asit (HCOOH) %20                   1
Laktik Asit (CH3CHOH-COOH)%15    3
Laktik Asit (CH3CHOH-COOH)%30    2
Sodyum Hidroksit (NaOH) % 10             3
Sodyum Hidroksit (NaOH) % 50             3
Amonyak (NH3) % 10                             3                         
Amonyak (NH3) % 20                             3  
Amonyak (NH3) % 35                             2
Ksilen                                                       3
Solvent Nafta                                          2
Etil Alkol                                                  2
Butanol                                                     3
Petrol                                                        3
Çamaşır suyu                                            2
Şeker                                                         3
Üre                                                            3
White Sprite                                              3

 

3- Çok Dayanıklı
2- Dayanıklı
1- Dayanıksız
_  Eğilim

MEKANİK DAYANIM
Basınç Dayanımı (N/mm²)                      80 ~ 85      DIN 53504 TS 1967
Çekme Dayanımı (N/mm²)                     15 ~ 20      DIN 53504 TS 1967
Eğilme Dayanımı (N/mm²)                     20 ~ 30      DIN 52371 TS 985
E-Modül (N/mm²)                                   16 ~ 18      DIN 52371 TS 985
Aşınma Dayanımı (mg)                           ~ 70           Taber, ASTM D 4060-95

 

UYGULAMA ŞEKLİ         :Uygulama yapılacak yüzeylerin zayıf kısımları freze, kum püskürtme veya zımpara ile arındırılmalıdır. Yüzey çok parlak ise yine freze veya kum püskürtme ile pürüzlendirilip spesifik yüzey arttırılmalıdır. Yüzeyde yağ varsa yakılmalı, kir ve toz vakum ile alınmalıdır. Temizlenen yüzeyler Solventsiz Epoksi Astar (PTE-EX 101) ile astarlanır. Astar uygulamasından en geç 24 saat sonra Solventsiz Epoksi Self levelling (PTE-EX 250) uygulaması yapılır. Pürüzsüz bir yüzey isteniyorsa Solventsiz Epoksi Self Levelling (PTE-EX 250) mala ile uygulanır ve kirpi rulo ile gaz kabarcıkları alınıp bırakılır.

AMBALAJ ŞEKLİ                 :A+B: 18 + 3 = 21 kg takım 

DEPOLAMA BİLGİLERİ : Ürün ambalajlarının kapakları kapalı ve etiket bilgileri tam olmalıdır. İlk giren ilk çıkar kuralına dikkat edilerek son kullanma tarihi takip edilmelidir. Depolama koşulları kuru, serin ve iyi havalandırılmalıdır. Ürün teknik emniyet bilgileri ve yasal yükümlülükler dikkate alınarak depolanmalıdır. 15-25°C de, rutubetsiz kapalı depoda,  açılmamış orijinal ambalajında 12 ay raf ömrü vardır.

SAĞLIK VE GÜVENLİK : Lütfen ambalaj üzerinde belirtilen emniyet işaret ve uyarılara dikkat ediniz. Ürün ile ilgili hazırlanan uluslar arası standartlara (EC-Directive 2001/58/EC) uygun olarak sertifikalı teknik ekip tarafından hazırlanan Ürün Güvenlik Bilgi Formunda (MSDS) belirtilen sağlık ve güvenlik bilgilerine uyulmalıdır. Uygulama sırasında yeterli havalandırma sağlanmalıdır. Maske, eldiven gibi koruyucu malzemeleri giyiniz. Doğrudan temas etmeyiniz ve buharını solumayınız. Açık ateş kaynaklarından uzak tutunuz