ÜRÜN ADI                           :PTE-EX 320 / SOLVENTSİZ EPOKSİ PORTAKAL KABUĞU SONKAT   

TANIM                                 Solventsiz Epoksi Sonkat Boya, iki komponentli portakal kabuğu görünümlü epoksi kaplamadır. Yüksek yüzey sertliği, su ve kimyasal direnci, yüksek mekanik direnci, kolay temizlenebilmesi belirgin özellikleridir.

UYGULAMA ALANI         :Fabrikalar, depolar, alışveriş merkezleri, atölyeler,uçak hangarları, okullar, hastaneler, ilaç sektörü, gıda sektörü, laboratuarlar, otoparklar, arıtma tesisleri,  ağır forklift ve korozif kimyasalların kullanıldığı alanlarda metal veya beton üzerine arakat ve sonkat olarak uygulanır.

 

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kodu                                      :PTE-EX 320
Komponent Sayısı                  :2
Parlaklık                                 :Parlak  
Yoğunluk                               :1,70-1,90 gr/cm³  TS EN ISO 2811-1
Viskozite                                :2000-2500 mPas
Katı Madde Karışım (%)        :Ağırlıkça 100   
:Hacimce  100
Shore D                                  :70
Uygulama Tineri                     :İnceltilmez
Karışım Oranı                         :Ağırlıkça        :A/B:  88/12
Karışım Ömrü                         :40-60 dak. /23˚C,200 g. DIN 16945
Uygulama Şekli                      :Fırça, Rulo,Mercan Rulo
Sarfiyat                                   :400 gr /m² (200-225 µ kuru film kalınlığı)
Kuruma Süresi                        :Toz Kuruma              :60-90   dakika  23°C TS 4317
Dokunma Kuruması  :6-8      saat  23°C  TS 4317
Kat Kabul                  :24        saat 23°C   TS 4317
Tam Kuruma             :7          gün  23°C   TS 4317

                                                                                 
KİMYASAL DAYANIM TABLOSU

KİMYASAL MADDE                    DAYANIM
Sülfirik Asit (H2SO4) %10                     3-2
Sülfirik Asit (H2SO4) %20                     3-2
Hidroklorik Asit (HCL) %10                  3-2
Hidroklorik Asit (HCL) %20                  3-2
Nitrik Asit (HNO3) %10                         3
Asetik Asit (CH3COOH) %10               2
Ksilen                                                       2
Etil Alkol                                                 2
Solvent Nafta                                          3
Sodyum Hidroklit (NaOH) %20             3

3- Çok Dayanıklı
2- Dayanıklı
1- Dayanıksız
- Eğilim

UYGULAMA ŞEKLİ         :

YÜZEY HAZIRLAMA
 
 Sac yüzeyler için: Üst seviyede performans elde etmek için Sa 2 ½ seviyesinde kumlama yapılmalıdır. Kumlama yapılan yüzey çinko tozunca zengin Zinc Dust Primer veya çinko fosfatça zengin Filler Astar ile Ürün Tanıtım bilgileri dikkate alınarak gerekli kuru film olacak şekilde astarlanmalıdır.

Beton yüzeylerde: Toz ve gevşek dokular tamamen temizlenmelidir. Hazırlanan beton yüzey Solventsiz Epoksi Emprenye  astar (PTE-EX 101) ile uygulama talimatları dikkate alınarak emprenye olacak şekilde astarlanmalıdır. Varsa yüzeydeki çatlak ve çukurlar epoksi hava/macun kullanılarak tamir edilmelidir.

Solventsiz Epoksi Uygulaması:
Astar yüzey PTE-EX 320 Solventsiz Epoksi sonkat ile uygulama talimatları dikkate alınarak yaklaşık 200-300µ kuru film olacak şekilde fırça, rulo veya mercan rulo ile desen verilerek tatbik edilir.

AMBALAJ ŞEKLİ                 :A/B: 17,6 / 2,4= 20 kg takım

DEPOLAMA BİLGİLERİ: Ürün ambalajlarının kapakları kapalı ve etiket bilgileri tam olmalıdır. İlk giren ilk çıkar kuralına dikkat edilerek son kullanma tarihi takip edilmelidir. Depolama koşulları kuru, serin ve iyi havalandırılmalıdır. Ürün teknik emniyet bilgileri ve yasal yükümlülükler dikkate alınarak depolanmalıdır. 15-25°C de, açılmamış orijinal ambalajında 12 ay raf ömrü vardır.

SAĞLIK VE GÜVENLİK: Lütfen ambalaj üzerinde belirtilen emniyet işaret ve uyarılara dikkat ediniz. Ürün ile ilgili hazırlanan uluslar arası standartlara (EC-Directive 2001/58/EC) uygun olarak sertifikalı teknik ekip tarafından hazırlanan Ürün Güvenlik Bilgi Formunda (MSDS) belirtilen sağlık ve güvenlik bilgilerine uyulmalıdır. Uygulama sırasında yeterli havalandırma sağlanmalıdır. Maske, eldiven, gözlük gibi koruyucu malzemeleri giyiniz. Doğrudan temas etmeyiniz ve buharını solumayınız. Ateş kaynaklarından uzak tutunuz.