ÜRÜN ADI                           : PTP-PU 420/ SOLVENTSİZ POLİÜRETAN  SELF LEVELLİNG

TANIM                                 : Solvent içermeyen kendiliğinden yayılabilen mekanik mukavemeti yüksek ve hijyenik poliüretan esaslı zemin kaplama malzemesidir.

ÖZELLİKLERİ                   : Sürtünmeye ve aşınmaya karsı dirençlidir, dersiz yüzey oluşturur, kolay    temizlenir, hijyeniktir, uzun süre bakım gerektirmez, uygulaması kolaydır,
solvent içermez.

UYGULAMA ALANI        : Fabrikalar, soğuk hava depoları, depolar, frigofrik araç kasaları, alışveriş
merkezleri, atölyeler, uçak hangarları, okullar, hastaneler, ilaç sektörü, gıda
sektörü, laboratuarlar, otoparklar, arıtma tesisleri, ağır forklift trafiğinin olduğu alanlarda uygulanabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kodu                                      : PTP-PU 310
Komponent sayısı                   : 2
Yoğunluk                               :1,30-1,40 gr/cm³   20°C TS EN ISO 2811-1
Shore A                                  : 75 – 80             ASTM D 2240, DIN 53505
Katı Madde (%)                     :Ağırlıkça 100   
Karışım                                   :Hacimce  100   
Uygulama Tineri                     :İnceltilmez
Karışım Oranı                         :Ağırlıkça : 100:25
Karışım Ömrü                         :30-40 Dakika /23˚C,200 g. (DIN 16945)
Uygulama Şekli                      :Mala, Rakel 
Uygulama Alanı                     :1 mm kalınlık için 1,40 kg sarfiyat gereklidir.
Kuruma Süresi                        :Toz Kuruma              :1-2  saat 23°C 23°C   TS 4317
Dokunma Kuruması  :5-7  saat 23°C 23°C   TS 4317
Tam Kuruma             :7      gün 23°C 23°C   TS 4317

KİMYASAL DAYANIM TABLOSU

KİMYASAL MADDE                    DAYANIM
Sülfirik Asit (H2SO4) %10                     3
Sülfirik Asit (H2SO4) %20                     3
Hidroklorik Asit (HCL) %10                  3
Hidroklorik Asit (HCL) %20                  3
Asetik Asit (CH3COOH) %10               1
Formik Asit (HCOOH) %10                   2_1
Formik Asit (HCOOH) %20                   1
Laktik Asit (CH3CHOH-COOH)%20     2
Ksilen                                                       1
Solvent Nafta                   1                                                                                                 
Etil Alkol                                                  1
* 3- Çok Dayanıklı                 2- Dayanıklı                           1- Dayanıksız                         _   Eğilim

                                                

MEKANİK DAYANIM

Basınç Dayanımı (N/mm²)                      50 ~ 60      DIN 53504 TS 1967
Çekme Dayanımı (N/mm²)                     10 ~ 12      DIN 53504 TS 1967
Eğilme Dayanımı (N/mm²)                     15 ~ 20      DIN 52371 TS   985
E-Modül (N/mm²)                                   ~ 150         DIN 53504 TS 1967
Aşınma Dayanımı                                   ~ 50-55      Taber, ASTM D 4060-95
Kopma Uzaması                                    ~  %90        DIN 53504 TS 1967 

UYGULAMA ŞEKLİ         :Uygulama yapılacak yüzeylerin zayıf kısımları freze, kum püskürtme veya zımpara ile arındırılmalıdır. Yüzey çok parlak ise yine freze veya kum püskürtme ile pürüzlendirilip spesifik yüzey arttırılmalıdır. Yüzeyde yağ varsa yakılmalı, kir ve toz vakum ile alınmalıdır. Temizlenen yüzeyler Solventsiz Epoksi Astar  (PTE-EX 101) ile astarlanır. Astar uygulamasından en geç 24 saat sonra Poliüretan Self Levelling (PTP-PU 310) uygulaması yapılır. Pürüzsüz bir yüzey isteniyorsa Poliüretan Self Levelling (PTP-PU 310) mala ile uygulanır. Ve kirpi rulo ile gaz kabarcıkları alınıp bırakılır. Pürüzlü bir yüzey isteniyorsa istediğimiz pürüzlülüğe göre jelleşmeye yakın %15 ‘i geçmemek şartıyla kuars serpilir. Sertleştikten sonra Alifatik Poliüretan (PTP-PU 400/500) Son Kat air-less veya rulo ile uygulanarak sonlanır.

UYGULAMA KOŞULLARI: En uygun sonuçları elde etmek için boya uygulama yüzey sıcaklığı +10,+30 °C  ve bağıl nem maksim %80 olmalıdır. Yüzeyde nem yoğuşması olmaması için metal yüzey sıcaklığı havanın çiğlenme noktasından en az 3°C fazla olmalıdır. Kuruma gerçekleşebilmesi için kapalı ortamlarda yapılan uygulamalar için iyi havalandırma gereklidir.

 

AMBALAJ ŞEKLİ                 :A/B: 16/4 = 20 kg takım

DEPOLAMA BİLGİLERİ : Ürün ambalajlarının kapakları kapalı ve etiket bilgileri tam olmalıdır. İlk giren ilk çıkar kuralına dikkat edilerek son kullanma tarihi takip edilmelidir. Depolama koşulları kuru, serin ve iyi havalandırılmalıdır. Ürün teknik emniyet bilgileri ve yasal yükümlülükler dikkate alınarak depolanmalıdır. 15-25°C de, rutubetsiz kapalı depoda,  açılmamış orijinal ambalajında 12 ay raf ömrü vardır.

SAĞLIK VE GÜVENLİK : Lütfen ambalaj üzerinde belirtilen emniyet işaret ve uyarılara dikkat ediniz. Ürün ile ilgili hazırlanan uluslar arası standartlara (EC-Directive 2001/58/EC) uygun olarak sertifikalı teknik ekip tarafından hazırlanan Ürün Güvenlik Bilgi Formunda (MSDS) belirtilen sağlık ve güvenlik bilgilerine uyulmalıdır. Uygulama sırasında yeterli havalandırma sağlanmalıdır. Maske, eldiven gibi koruyucu malzemeleri giyiniz. Doğrudan temas etmeyiniz ve buharını solumayınız. Açık ateş kaynaklarından uzak tutunuz