Zemin Etüdü

Kaplama yapılacak beton zeminde bağıl nemin en fazla %4 , basınç mukavemetinin 225 kg/cm olduğu kontrol edilmelidir .Zeminde yağ veya rölatif nem basıncına neden olabilecek izolasyon problemleri varsa giderilmelidir. Zemin rijit ve geçirimsiz bir kaplama için uygun görülür ise epoksi veya poliüretan zemin kaplama yapım aşamasına geçilmelidir.

Beton Yüzeyin Hazırlığı

Beton yüzeydeki düşük mukavemetli şerbet tabakası  , harç kalıntıları mekanik yöntemlerle kazınmalı , porlar ve kapiler boşluklar görünür hale getirilip tozdan arındırılmalıdır.

Kaplama yapılacak alanda hasar görmüş derzler , rötre çatlakları ve bina oturmalarından kaynaklanan çatlaklar varsa ‘V’ şeklinde genişletilip Epoksi Mortar Harç ile doldurulmalıdır. Beton silme (diamond-Grinding) , beton freze (rototiger) , kumlama (shot-blast) makineleri arasından kaplama yapılacak betonarma zeminin yapısına en uygun olan makineler tercih edilerek yüzey hazırlığı yapılmalı , işlem sırasında çıkan toz vakum süpürge ile etrafa yayılmadan alandan uzaklaştırıl malıdır.